Paritat de mercat: 1 =

Calcular el valor del CROAT amb el seu valor actual en

Paritat personal: 1 =

Utilitza un preu fix per a fer el càlcul de = CROAT

CROAT

Accepta un pagament directament en CROATs